Afmelden als lid?

Natuurlijk zien we graag dat iedereen lid blijft van onze club, maar mocht je onverhoopt toch besloten hebben om je lidmaatschap te beeindigen, doe dat dan bijtijds en op de juiste manier!

Afmelden kan uitsluitend door middel van een mailtje aan ledenadministratie@hcliempde.nl Opzegging dient te allen tijde door het lid zelf of diens ouder/verzorger te gebeuren; opzeggingen bij coach, trainer of ieder ander persoon zullen niet verwerkt worden en leiden dan ook niet tot een beëindiging van het lidmaatschap.

De afmelding moet uiterlijk 15 mei gedaan worden, anders wordt er EUR 40 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij afmelding na de start van het volgende seizoen (1 september)  is de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

Voor verdere informatie, zie hier

Nieuws overzicht