Vrijwilligers BBQ - zaterdag 2 juni

HCL zonder vrijwilligers is ondenkbaar... Op zaterdag 2 juni organiseren wij een barbecue om alle vrijwilligers te bedanken die HCL mede mogelijk maken.

Vanaf 16:00 u zijn alle trainers, coaches, commissieleden en overige vrijwilligers van harte welkom voor een drankje. Even later zullen wij de BBQ ontsteken; we hopen er een gezellige avond van te maken! Persoonlijke uitnodigingen volgen nog, maar we willen jullie er graag al attent op maken zodat je er ruimte voor in je agenda kunt houden.

Nieuws Overzicht