Goed bezochte vrijwilligers werving avond

Vrijwilligersavond

Om het tekort aan vrijwilligers bij HCL onder de aandacht te brengen en hopelijk op te lossen, organiseerde het bestuur op donderdag 24 mei een 'vrijwilligers werving avond'. Een goed gevulde kantine was het resultaat.

Na een korte inleiding door het bestuur over de uitdagingen waar wij als HCL voor staan, werd er door de aanwezigen gepraat over hoe verschillende taken en activiteiten samen opgepakt kunnen worden. Iedereen kon aangeven of hij/zij interesse had in een bepaalde rol en dat leverde veel reacties op, niet alleen van senioren leden en ouders van jeugdleden maar ook van jeugdleden zelf! Groepjes die de kantine willen opknappen, een team dat een jeugdactiviteit wil organiseren, een hele nieuwe scheidsrechtercommissie die zich aanbood - en dat zijn nog maar een paar voorbeelden. Al met al een heel mooi teken van betrokkenheid bij de club.

Als bestuur zullen wij op korte termijn opvolging geven aan de blijken van interesse en ideeen die deze avond hebben opgeleverd. Daarnaast zullen wij zeker ook de teams benaderen die wij nog gemist hebben op de avond om ook hun steentje bij te gaan dragen...! Daarnaast blijft het zo dat er een aantal functies zijn die urgent gevuld moeten worden en waarvoor zich nog geen kandidaten gemeld hebben, dus die zullen wij de komende weken onder de aandacht blijven brengen.

In elk geval willen wij bij deze iedereen die er donderdag bij was heel hartelijk danken voor de aanwezigheid en bijdrages aan de discussies. Dit is een hele goede eerste stap om HCL weer een nieuw elan te geven!

 

 

Nieuws overzicht