Nieuw: de Club van 50!

Skillveldje

Grijp nu je kans om jouw goede voornemens voor 2019 nog vóór de jaarwisseling in daden om te zetten! 

 

Steun de club en draag HCL een warm hart toe

Onze kleine en fijne hockeyclub kan niet zonder sponsorgeld. Elk jaar zijn er weer een heleboel vaste kosten voor allerlei dingen zoals hockeymaterialen, trainers, het schoonhouden van het clubgebouw, het onderhoud van de velden, energiekosten. Deze kosten worden net gedekt door de gezamelijke inkomsten uit contributies, barinkomsten en sponsorgeld.

Daarom willen we graag met ingang van 2019 met de “Club van 50” van start gaan. De bedoeling van de Club van 50 is om zo af en toe wat extra's mogelijk te maken voor de club. Het eerste doel is om een aantal zogenaamde 'skillveldjes' voor de jeugd te bekostigen (zie bijgaande foto). Met een éénmalige donatie van € 50 kun je voor het komende jaar al een persoonlijke bijdrage hieraan leveren. Hoe meer begunstigers, hoe meer mogelijkheden!

Als blijk van waardering voor onze club en natuurlijk van onze waardering voor jouw steun, komt jouw naam op het nieuwe “Club van 50” bord te staan. Dit bord komt op een mooie plaats in ons clubhuis te hangen, zodat iedereen kan zien wie onze club een warm hart toedraagt.

Twijfel dus niet en join de CLUB VAN 50 voor maar € 50 per jaar  

Iedere gift maakt een verschil. Je kunt uiteraard het hele jaar nog lid worden maar hoe eerder, hoe beter.  

HCL zegt alvast van harte bedankt voor jouw steun !

Je kunt steunend lid van de Club van 50 worden door je op te geven bij: 

Ilona Bauer (06-81937239)

Mirjam van de Giessen (06-21268004)

Peter-Jan Simons (06-22490943)

Robert Kreeft (06-38322933)

Opgeven via de mail kan natuurlijk ook: info@hcliempde.nl

 

Nieuws Overzicht