Corona en contributie 2019-2020

Mededeling vanuit het bestuur ten aanzien van de contributie voor het seizoen 2019-2020.

Het seizoen 2019-2020 is natuurlijk geheel anders verlopen dan iedereen heeft kunnen voorzien. Als gevolg van de coronamaatregelen is er in het voorjaar geen veldcompetitie geweest, en hebben de trainingen twee maanden stilgelegen. Wij begrijpen dat dit bij sommigen de vraag heeft opgeroepen of dit gevolgen heeft voor de betaalde contributie voor het seizoen 2019-2020.

Het tijdelijk stilvallen van de hockeyactiviteiten heeft echter nauwelijks effect gehad op de kosten die HC Liempde heeft moeten maken. Zo waren wij contractueel verplicht om HockeyWerkt door te betalen, ondanks dat zij geen trainingen konden geven. Om de financien van de vereniging gezond te houden, heeft het bestuur daarom besloten om niet over te gaan tot terugbetaling van een deel van de contributie.

Als gedeeltelijke vergoeding voor de verloren trainingstijd heeft HockeyWerkt overigens op zaterdag 29 augustus een clinic voor de jongste jeugd verzorgd.

Voor verdere vragen kun je natuurlijk altijd terecht bij het bestuur!

Nieuws Overzicht