Algemene Ledenvergadering goed bezocht

Afgelopen dinsdag was er een goed bezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) in het clubhuis.

Als gevolg van corona was het alweer een aantal jaren gelden dat er een ALV was bij HCL, dus het was de hoogste tijd...

Verschillende onderwerpen passeerden de revue, waaronder de nieuwe samenstelling van het bestuur, een terugblik op de gevolgen van de coronajaren, het financiele verslag over het seizoen 2020-2021 en updates van de verschillende jaren. Al met al was het duidelijk dat HCL als geheel weer in de lift zit en dat er veel gebeurt, met veel betrokkenheid van de leden en vrijwilligers!

Voor wie er niet bij kon zijn en wil weten wat er allemaal besproken is - de notulen van de vergadering volgen binnenkort!

Nieuws Overzicht