Jeugdcommissie zoekt versterking!

De jeugdcommissie kan versterking gebruiken!

De jeugdcommissie (JC) houdt zich bezig met het wel en wee van de jeugdleden van de club. De commissie is het aanspreekpunt vanuit de vereniging voor de jeugdleden en hun ouders. Daarnaast is de werving van nieuwe leden een belangrijke taak van de JC. Vandaar dat we op zoek zijn naar iemand met jonge kinderen, zodat we de nieuwe aanwas zo goed mogelijk kunnen bereiken.

De commissie bestaat normaliter uit 4 leden: 2 voor de leden en teams in de basisschoolleeftijd en 2 voor de leden en teams in de voortgezet onderwijs leeftjd. De JC vergadert eens in de twee maanden of bij noodzaak.

Omdat de kinderen van de huidige commissieleden ourder worden zijn we op zoek naar aanvulling met een ouder van jonger(e) kind(eren) om de feeling en zichtbaarheid in die groep te behouden.

Voor meer informatie kun je natuurlijk terecht bij de JC!

Bertine van Hoorn, Dieuwke van der Pasch, Kim van Son, Suzanne van der Star  

Nieuws Overzicht