Coaches - vergeet het wedstrijdformulier niet!

Vanuit de bond kregen we het verzoek om alle coaches te herinneren aan het invullen van het digitaal wedstrijdformulier.

De regels rond het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) zijn ongewijzigd:

- Voorafgaand aan de wedstrijd geven de coaches de namen van de spelers door. Let erop om dit bijtijds te doen!

- Na de wedstrijd vullen de scheidsrechters de uitslag in (bij junioren en senioren; bij de jongste jeugd ligt deze taak bij de coaches). Hierna ronden de coaches het formulier af door de uitslag te bevestigen.

Bijvoorbaat dank voor jullie medewerking!

Nieuws Overzicht