Geen alcohol op het veld

Een mededeling van het bestuur:

Naar aanleiding van een recent voorval waarbij een team op zondag tijdens de wedstrijd bier in de dug-out meegenomen had, wil het bestuur iedereen (hopelijk ten overvloede) erop wijzen dat binnen de hekken van onze velden geen alcoholische dranken genuttigd mogen worden. Ook het gebruik van glaswerk uit de kantine op de velden is niet toegestaan.

Bij voorbaat dank voor ieders medewerking in het handhaven van deze regel!   

Nieuws Overzicht