Noteer in de agenda: ALV op 12 december

Op dinsdag 12 december wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden.

Hier presenteert het bestuur de jaarstukken en begroting en plannen voor het komende jaar. Daarnaast worden (korte) verslagen vanuit de verschillende commissies besproken. Een agenda volgt nog!

Nieuws Overzicht