Contributie

Elk lid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie. De contributie wordt vastgesteld op basis van de leeftijd op peildatum 1 oktober. Tijdens de ALV van 2 oktober 2023 zijn de jaarlijkse bedragen voor het seizoen 2023/2024 als volgt:

Senioren (18 jaar en ouder)

€ 220

Trainingsleden/recreanten (18 jaar en ouder)

€ 155

Junioren A t/m D (10 t/m 17 jaar oud)

€ 140

Junioren E & F (7 t/m 9 jaar oud)

€ 110

Funkey

€   60

Zaalhockey, senioren en junioren

€   90

Ondersteunende leden

€   60

Er geldt een familiekorting van € 5.00 vanaf het tweede lid van een gezin. Gezin wordt hierbij gedefinieerd als leden van HC Liempde, woonachtig op hetzelfde adres.

De contributie wordt geïnd via een automatische incasso die aan het begin van het seizoen (september/oktober) plaatsvindt. 

Inschrijving gedurende het seizoen

Bij aanmeldingen gedurende het seizoen wordt de contributie pro rato berekend. Hierbij geldt dat wanneer een lidmaatschap start:

  • na aanvang van het seizoen, maar voordat de helft van de wedstrijden van de herfstcompetitie gespeeld is: 100% van de contributie verschuldigd is;

  • in de periode tussen de tweede helft van de herfstcompetitie en 1 januari van het lopende seizoen: 67% van de contributie verschuldigd is;

  • na 1 januari in het lopende seizoen : 50%  van de contributie verschuldigd is.

Heb je vragen over de contributie, stuur dan een mail naar contributie@hcliempde.nl