Beƫindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 15 mei vóór aanvang van het nieuwe seizoen te gebeuren via ledenadministratie@hcliempde.nl. Opzegging dient te allen tijde door het lid zelf of diens ouder/verzorger te gebeuren; opzeggingen bij coach, trainer of ieder ander persoon zullen niet verwerkt worden en leiden dan ook niet tot een beëindiging van het lidmaatschap.

Bij opzegging ná 15 mei zal een kostenvergoeding van € 40,00 in rekening worden gebracht.

Bij opzegging na 1 september van het lopende seizoen is de volledige contributie verschuldigd.

In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten om een deel van de betaalde contributie te restitueren, bijvoorbeeld in geval van (zeer) langdurige ziekte en/of blessures, of andere zwaarwegende omstandigheden. Een verzoek om restitutie kan per mail verstuurd worden naar contributie@hcliempde.nl. In de eerstvolgende bestuursvergadering zal het verzoek besproken worden, waarna een besluit wordt genomen.