Uitgangspunten gebruik social media

Naast de website vormen sociale media een belangrijk communicatiemiddel voor HCL. De club is actief op Facebook, en daarnaast zijn er talloze groepsapps om de dagelijkse gang van zaken van de vereniging te coordineren en af te stemmen.

Digitale communicatiemiddelen en social media m.b.t onze hockeyvereniging mogen nooit onethisch of strafbaar gebruikt worden. Het gebruik van digitale communicatiemiddelen en social media voor sexistische, beledigende, racistische of anderszins aanstootgevende doeleinden is absoluut verboden.
Als lid van de hockeyvereniging mag je niet namens, maar wel (op persoonlijke titel) over HCL communiceren. Het uitgangspunt is dat uitingen op persoonlijke titel geen negatieve uitwerking hebben op de club, teams, coaches, trainers, scheidsrechters of andere vrijwilligers.
Als je twijfelt over het gebruik van digitale communicatiemiddelen of social media, neem dan contact op met de communicatie commissie.